Thu gọn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Nhiệm vụ >

Thu gọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Thu gọn cho phép NSD không hiển thị các nhiệm vụ con, trên màn hình chỉ hiển thị các nhiệm vụ tổng hợp.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Nhiệm vụ, kích chuột phải chọn “Thu gọn” hoặc kích chọn biểu tượng image587 trên thanh công cụ. Khi đó NSD chỉ nhìn thấy các nhiệm vụ tổng hợp trên màn hình.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.