In Nhiệm vụ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Nhiệm vụ >

In Nhiệm vụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng In cho phép NSD in danh sách tất cả các nhiệm vụ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Nhiệm vụ, kích chuột phải chọn “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.