Mở rộng

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Nguồn kinh phí >

Mở rộng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Mở rộng cho phép NSD xem danh sách tất cả Nguồn kinh phí tổng hợp và các Nguồn kinh phí con.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Nguồn kinh phí, kích chuột phải chọn “Mở rộng”, hoặc kích chuột vào biểu tượng image586 trên thanh công cụ. Khi đó NSD có thể nhìn thấy tất cả các Nguồn kinh phí tổng hợp và Nguồn kinh phí con trên màn hình.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.