In Phòng/Ban

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Phòng/Ban >

In Phòng/Ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng In cho phép NSD in danh sách tất cả các Phòng/Ban.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Phòng/Ban, kích chuột phải chọn “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.