Xóa Phòng/Ban

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Phòng/Ban >

Xóa Phòng/Ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa Phòng/ban khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Phòng/Ban cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

Nếu một Phòng/Ban có ít nhất một Phòng/Ban con thuộc nó, cần phải xóa Phòng/Ban con trước khi xóa Phòng/Ban lớn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.