Sửa Phòng/Ban

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Phòng/Ban >

Sửa Phòng/Ban

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về các Phòng/Ban cho phù hợp với cơ cấu tổ chức của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Phòng/Ban cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image556 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Phòng/Ban, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

Xem thêm

Thêm mới Phòng/Ban

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.