In Loại tiền

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại tiền >

In Loại tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng In cho phép NSD in danh sách tất cả các loại tiền.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

Tại màn hình danh sách Loại tiền, kích chuột phải chọn “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.