In Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản ngân hàng, kho bạc >

In Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng In cho phép NSD in danh sách các tài khoản ngân hàng, kho bạc trên màn hình.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Tài khoản ngân hàng, kho bạc, kích chuột phải chọn “In”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng image562 trên thanh công cụ.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.