Xóa Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản ngân hàng, kho bạc >

Xóa Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Xóa cho phép xóa tài khoản ngân hàng, kho bạc khỏi hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Tài khoản ngân hàng, kho bạc cần xóa.

-       Kích chuột phải chọn “Xóa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + D, hoặc kích chuột vào biểu tượng image557 trên thanh công cụ.

-       Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.