Sửa Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Tài khoản ngân hàng, kho bạc >

Sửa Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về các tài khoản ngân hàng, kho bạc.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Tài khoản ngân hàng, kho bạc cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image556 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Tài khoản ngân hàng, kho bạc, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

Xem thêm

Thêm mới Tài khoản ngân hàng, kho bạc

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.