Hướng dẫn gỡ bỏ

Navigation:  Hướng dẫn cài đặt phần mềm >

Hướng dẫn gỡ bỏ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

- Nội dung này hướng dẫn anh/chị gỡ bỏ phần mềm khi không còn sử dụng hoặc thực hiện cài lại.

- Lưu ý: Trước khi gở bỏ phần mềm, nên thực hiện sao lưu toàn bộ dữ liệu kế toán để khi nào tiếp tục sử dụng MISA Mimosa.NET 2014 có thể khôi phục lại dữ liệu để ghi nhận tiếp các nghiệp vụ phát sinh vào chứng từ đã có. Thao tác thực hiện gỡ bỏ xem tại đây.

oNhấn nút Start, chọn mục Control Panel.

image11

oTrên cửa sổ Control Panel\Programs, kích chuột vào biểu tượng Uninstall a Programs.

image12

oTrên cửa sổ Uninstall or change Program, chọn dòng có tên MISA Mimosa.NET 2014.

Go_bo

oKích phải chuột chọn <<Uninstall>> hoặc nháy đúp chuột để tiến hành gỡ bỏ phần mềm, xuất hiện hộp hội thoại thông báo chuẩn bị gỡ bỏ:

PreToIns

-       Xuất hiện thông báo yêu cầu người dùng xác nhận việc gỡ bỏ ứng dụng:

UnInCorm

-       Nhấn nút <<Yes>>, phần mềm sẽ được tự động gỡ bỏ ra khỏi máy tính của người sử dụng.

UnInConfi

-       Sau khi hoàn tất việc gỡ bỏ, màn hình kết thúc sẽ hiện ra.

UnInF

-       Nhấn nút <<Finish>> để kết thúc việc gỡ bỏ MISA Mimosa.NET 2014.