Menu Khung nhìn

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm >

Menu Khung nhìn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Menu Khung nhìn chỉ xuất hiện khi NSD làm việc với tiện ích Quản lý công việc. Menu Khung nhìn bao gồm các Nghiệp vụ đáp ứng của tiện ích này.

image550

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm với các Nghiệp vụ đáp ứng trên menu Khung nhìn, tham khảo tiện ích Quản lý công việc.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.