Tạo mới thư mục

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tiện ích > Quản lý tài liệu >

Tạo mới thư mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép tạo mới thư mục để quản lý tài liệu một cách khoa học.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình Tài liệu, kích chuột phải chọn “Tạo mới thư mục”.

-       Đặt tên thư mục theo mong muốn (tương tự như trong Windows).

NSD cũng có thể tạo mới thư mục bằng cách: kích chuột phải vào cây thư mục trên thanh tác nghiệp, chọn “Thư mục mới”.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.