Mở tệp báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Màn hình báo cáo chi tiết >

Mở tệp báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép mở tệp báo cáo đã được lưu trước đó.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình báo cáo, kích chuột vào biểu tượng Mở tài liệu image491 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image492

-       Chọn đường dẫn tới tệp báo cáo cần mở.

-       Nhấn chọn tệp báo cáo cần mở.

-       Nhấn nút <<Open>> để mở tệp báo cáo đã chọn.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.