Cất tệp báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Màn hình báo cáo chi tiết >

Cất tệp báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép lưu tệp báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình báo cáo, kích chuột vào biểu tượng Cất tài liệu image493 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image494

-       Chọn đường dẫn tới vị trí muốn lưu tệp báo cáo.

-       Nhấn nút <<Save>> để thực hiện thao tác lưu.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.