Màn hình báo cáo chi tiết

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo >

Màn hình báo cáo chi tiết

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Ví dụ: Màn hình Sổ cái TK 111.

image488

Một số Nghiệp vụ đáp ứng tiêu biểu trên màn hình báo cáo:

In báo cáo

Mở tệp báo cáo

Cất tệp báo cáo

Xuất khẩu báo cáo

Nạp dữ liệu báo cáo

Sửa mẫu báo cáo

Sửa phông chữ báo cáo

Truy vấn ngược

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.