Thiết lập máy in

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp >

Thiết lập máy in

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép thiết lập các thông tin mặc định về máy in dùng để in các chứng từ, sổ sách, báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\Thiết lập máy in, xuất hiện hộp hội thoại:

image384

-       Tại ô Name, chọn máy in mặc định dùng để in các chứng từ, sổ sách, báo cáo.

-       Tại ô Number of copies, nhập số lượng bản in cho mỗi lần in.

-       Thiết lập các tùy chọn khác nếu muốn.

-       Nhấn nút <<OK>> để chấp nhận thiết lập mặc định cho máy in.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.