Tùy chọn thể hiện TK 661 trên báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Xuất khẩu báo cáo tài chính >

Tùy chọn thể hiện TK 661 trên báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép lựa chọn xuất khẩu hoặc không xuất khẩu số liệu tài khoản 661 trên báo cáo B03-H: Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính, xuất hiện hộp hội thoại:

R39-7

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Kỳ báo cáo

Chọn kỳ báo cáo cần xuất khẩu báo cáo: Quý I, II, III, IV (bắt buộc chọn)

Năm báo cáo

Chọn năm báo cáo tài chính muốn xuất khẩu (bắt buộc chọn)

Tên báo cáo

Tên báo cáo tài chính

Về trước

Chuyển về màn hình liền trước đó

Chế độ xuất khẩu

Chọn chế độ cần xuất khẩu cho báo cáo

Tiếp tục

Chuyển về màn hình liền sau đó

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn báo cáo tài chính để xuất khẩu

-       Chọn Kỳ báo cáo cần xuất khẩu báo cáo.

-       Chọn Năm báo cáo tài chính cần xuất khẩu.

-       Chọn báo cáo tài chính cần xuất khẩu bằng cách nhấn chuột vào ô vuông image380 bên trái tương ứng với báo cáo tài chính cần xuất khẩu. NSD có thể chọn nhanh tất cả các báo cáo tài chính để xuất khẩu bằng cách nhấn chuột vào ô vuông image380 trên thanh tiêu đề Tên báo cáo.

-       Chọn báo cáo B03-H: Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh, sau đó kích chuột vào ô vuông màu xanh, hiển thị màn hình Tùy chọn xuất khẩu:

image381

 

+   Nếu tích chọn vào ô vuông Thể hiện TK 661 trên báo cáo, số liệu xuất khẩu sẽ lấy cả tài khoản 661.

+   Nếu không tích chọn vào ô vuông Thể hiện TK 661 trên báo cáo, số liệu khi xuất khẩu sẽ lấy cả tài khoản 661.

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Đồng ý

Đồng ý với Tùy chọn xuất khẩu

Hủy bỏ

Hủy bỏ thao tác chọn Tùy chọn xuất khẩu

 

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để hoàn thành việc Tùy chọn xuất khẩu.


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.