Điều chuyển CCDC

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Công cụ dụng cụ >

Điều chuyển CCDC

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi phát sinh nghiệp vụ Điều chuyển công cụ dụng cụ từ phòng ban này sang phòng ban khác thì có hai trường hợp:

oTrường hợp đơn vị dùng phần mềm QLTS.VN của MISA để quản lý CCDC:

Đơn vị không cần thực hiện thao tác điều chuyển CCDC trên phần mềm Mimosa. Do việc điều chuyển CCDC không phát sinh định khoản kế toán, chỉ làm thay đổi phòng ban sử dụng, nên đơn vị chỉ cần thao tác điều chuyển CCDC trên phần mềm QLTS để thực hiện theo dõi CCDC chi tiết theo phòng ban sử dụng.

oTrường hợp đơn vị dùng phần mềm Mimosa để quản lý CCDC: Anh chị thao tác như sau:

 Xem phim hướng dẫn:

 

 

 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Anh chị vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Điều chuyển CCDC

 

dchuyen

 

Anh chị thực hiện nhập các thông tin chung: Diễn giải, ngày chứng từ, ngày hạch toán. Số chứng từ anh chị có thể gõ lại theo mong muốn.

Ở phần hạch toán chi tiết, anh chị chọn mã CCDC cần điều chuyển, chọn TK ghi tăng, ghi giảm (thông thường đều là TK 005), chọn phòng ban hiện tại (Từ phòng ban) và phòng ban thực hiện điều chuyển đến (Đến phòng ban). Sau đó anh chị nhập số lượng điều chuyển, đơn giá.

 

dcccdc

 

Anh chị kiểm tra lại chứng từ, sau đó nhấn Cất để lưu lại.

Tại đây anh chị có thể in được Chứng từ kế toán.