Ghi giảm công cụ dụng cụ

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Công cụ dụng cụ >

Ghi giảm công cụ dụng cụ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi công cụ đã hư hỏng, hết thời gian sử dụng tôi không còn nhu cầu quản lý nữa phải làm thế nào?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oKhi đơn vị không có nhu cầu quản lý, sử dụng công cụ dụng cụ, cán bộ quản lý tài sản sẽ làm thủ tục ghi giảm công cụ dụng cụ trên. Căn cứ vào chứng từ ghi giảm công cụ dụng cụ, kế toán thực hiện hạch toán ghi giảm công cụ dụng cụ.

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oCăn cứ vào phiếu giao nhận công cụ dụng cụ

oHạch toán: Có TK 005

Hướng dẫn ghi giảm công cụ dụng cụ

 

Trường hợp đơn vị dùng QLTS.VN do MISA cung cấp để quản lý CCDC, anh chị thao tác như sau:

 Xem phim hướng dẫn

 

 

 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Anh chị cần kết nối Mimosa với phần mềm QLTS.VN của MISA, chi tiết cách kết nối anh chị xem Tại đây. Phần mềm sẽ hỗ trợ lấy tự động các chứng từ ghi giảm CCDC từ phần mềm QLTS.VN của đơn vị xuống phần mềm Mimosa bằng cách sau:

Anh chị vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn nút Thêm trên thanh Công cụ, chọn Ghi giảm CCDC.

Màn hình lựa chọn chứng từ ghi giảm CCDC từ QLTS hiển thị, anh chị chọn khoảng thời gian muốn lấy chứng từ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

 

ghi giam ccdc

 

Tiếp theo, anh chị tích chọn CCDC ghi giảm cần lấy, hoặc anh chị tích nút ô vuông trên cùng để chọn hết, sau đó nhấn Thực hiện.

Phần mềm sẽ tự động sinh các chứng từ Ghi giảm CCDC từ QLTS.VN, hạch toán Có 005.

Tại chứng từ ghi giảm CCDC từ QLTS, anh chị có thể in được Chứng từ kế toán bằng cách nhấn nút In trên thanh công cụ, chọn Chứng từ kế toán.

Trường hợp đơn vị dùng Mimosa để quản lý CCDC, anh chị thao tác như sau:

Xem phim hướng dẫn

 

 

 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Vào menu Nghiệp vụ\Công cụ dụng cụ\Ghi giảm CCDC, kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới chứng từ Ghi giảm Công cụ dụng cụ.

 

R22-CC01

 

Anh chị nhập phần thông tin chung: số chứng từ, diễn giải.

Ở phần thông tin hạch toán chi tiết, anh chị chọn mã CCDC cần ghi giảm, phần mềm sẽ hiển thị tự động thông tin phòng ban, giá trị của CCDC đó.

Anh chị hạch toán nghiệp vụ ghi giảm (Có TK 005)

_img397

 

Anh chị kiểm tra lại chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Tại đây, anh chị có thể in được Chứng từ kế toán.

Lên đầu trang