Nhập kho

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Vật tư hàng hóa >

Nhập kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi tôi mua vật tư hàng hóa nhập kho tôi phải làm gì?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oĐơn vị thực hiện mua vật tư hàng hóa về nhập kho theo một trong các hình thức: mua vật tư hàng hóa chưa thanh toán, mua vật tư hàng hóa thanh toán ngay bằng tiền mặt, tiền gửi hoặc rút dự toán chuyển khoản. Quy trình thực hiện như sau

Căn cứ vào đề nghị giao hàng của nhà cung cấp, kế toán lập phiếu nhập kho.

Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho nhận vật tư, hàng hóa vào trong kho, đồng thời ghi sổ kho.

Căn cứ vào phiếu nhập kho đã có chữ ký của thủ kho và người giao hàng và chứng từ mua hàng, kế toán ghi sổ chi tiết vật tư.

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oĐịnh khoản kế toán

Nợ TK 152, 153, 155

    Có TK 331, 111, 112, 461, 462, 631...

oTrường hợp rút dự toán để thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp thì hạch toán đồng thời Có TK 008/009

hmtoggle_plus0Ví dụ

oNgày 15/06/2015 đơn vị đưa tiền cho cán bộ Nga đi mua bông băng về nhập kho, cán bộ Nga đã thực hiện thanh toán ngay cho nhà cung cấp. Chi tiết như sau:

Số lượng: 100.000

Đơn giá: 500đ

Nhập vào kho vật tư

 

Hướng dẫn ghi nhập kho vật tư hàng hóa

                 Xem phim hướng dẫn

                 

                 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

         Trước hết anh chị cần thực hiện khai báo Vật tư hàng hóa. Có 2 cách để khai báo VTHH:

Cách 1: Khai báo trực tiếp từng VTHH trên phần mềm

Cách 2: Nhập khẩu danh mục VTHH có sẵn trên file excel

oCách 1: Khai báo trực tiếp từng VTHH trên phần mềm:

Anh chị vào menu Danh mục\ Vật tư hàng hóa. Tại màn hình danh sách VTHH, anh chị nhấn nút Thêm trên thanh công cụ, hoặc đặt chuột phải ở màn hình danh sách, chọn chức năng Thêm.

Tại đây, anh chị khai báo các thông tin của VTHH. Anh chị lưu ý, các thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập. Anh chị nhập mã VTHH, tên VTHH, loại VTHH. Các thông tin ngầm định anh chị có thể chọn để phần mềm tự động hiển thị trong các chứng từ, để việc nhập liệu được nhanh hơn.

Cuối cùng anh chị nhấn Cất để hoàn thành việc khai báo VTHH.

oCách 2: Nhập khẩu danh mục VTHH có sẵn trên file excel

Anh chị vào Tệp\ Nhập khẩu dữ liệu từ excel.

Tại đây, anh chị chọn Đường dẫn đến tệp dữ liệu là đường dẫn đến file excel của anh chị. Anh chị chọn sheet chứa dữ liệu, chọn thứ tự dòng được chọn làm tiêu đề, tích chọn Loại dữ liệu là Danh mục, sau đó anh chị tích chọn loại danh mục cần nhập khẩu là Vật tư hàng hóa.

Sau khi chọn xong, anh chị nhấn Tiếp theo. Phần mềm sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, đồng thời đưa ra thông báo lỗi (nếu có). Anh chị thực hiện sửa lại file excel theo lỗi đã được phản ánh để thực hiện nhập khẩu lại.

Cuối cùng anh chị nhấn Thực hiện và chờ nhấn nút Kết thúc để hoàn thành việc nhập khẩu.

         Các bước thực hiện nhập kho vật tư hàng hóa:

oVào menu Nghiệp vụ\Vật tư, hàng hóa\Nhập kho. Trên màn hình chọn hình thức nhập kho tương ứng:

Nếu mua bằng tiền mặt thì chọn Nhập mua bằng tiền mặt ....

Nếu mua bằng tiền gửi thì chọn Nhập mua bằng tiền gửi ....

Nếu chuyển khoản kho bạc trực tiếp cho nhà cung cấp thì chọn Nhập mua bằng chuyển khoản kho bạc ....

Nếu nhập kho do tự sản xuất hoặc được cấp trên cấp phát thì vào Nhập kho...

R22-NK01

 

oVí dụ dùng tiền mặt để mua vật tư về nhập kho thì chọn "Nhập mua bằng tiền mặt...."

oỞ phần thông tin chung, anh chị nhập thông tin người nhận, lý do chi, ngày phiếu chi, ngày hạch toán. Số phiếu chi và số phiếu nhập được hiển thị tự động theo quy tắc đánh số, anh chị có thể sửa lại theo mong muốn của đơn vị.

nk

 

oỞ phần thông tin chi tiết, anh chị chọn Vật tư hàng hóa đã được khai báo trước đó để nhập kho, chọn Kho nhập, định khoản kế toán.

oKhai báo số lượng, đơn giá và thành tiền khi nhập kho

oCuối cùng anh chị nhấn <Cất> để lưu chứng từ.

oTại đây, anh chị có thể in được Phiếu chi, Phiếu nhập kho.

Lên đầu trang