Xuất kho

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Vật tư hàng hóa >

Xuất kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi tôi có nhu cầu xuất kho tôi phải thực hiện những gì?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oCăn cứ vào đề xuất nhu cầu của bộ phận trực tiếp sử dụng vật tư, hàng hóa, kế toán lập phiếu xuất kho

oSau khi phiếu xuất kho được thủ trưởng đơn vị phê duyệt, kế toán thực hiện xuất kho cho bộ phận sử dụng và ghi sổ kho

oCăn cứ vào phiếu xuất kho đã có chữ ký của thủ kho và người nhận vật tư, hàng hóa, kế toán ghi sổ chi tiết vật tư, đồng thời ghi sổ chi tiết chi hoạt động/chi dự án.

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oĐịnh khoản kế toán

Nợ TK 661,662, 531...

   Có TK 152, 153, 155

Trường hợp xuất kho công cụ dụng cụ, đồng thời ghi Nợ TK 005

hmtoggle_plus0Ví dụ

oNgày 15/06/2015 đơn vị xuất kho 20.000 túi bông băng từ kho vật tư, dùng cho đợt khám sức khỏe định kỳ tại đơn vị, giao trực tiếp cho Cán bộ Nguyễn Thị Nga- Phòng y tế nhận.

Hướng dẫn xuất kho

                 Xem phim hướng dẫn

                 

 

                 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oVào menu Nghiệp vụ\Vật tư, hàng hóa\Xuất kho.

R22-XK01

 

oSau khi chọn Xuất kho chương trình hiển thị màn hình chi tiết

xk

 

oAnh chị chọn Vật tư hàng hóa xuất kho, Kho xuất, định khoản kế toán.

oKhai báo số lượng xuất kho

oĐơn giá xuất: Anh chị không cần nhập, chương trình sẽ tự động tính theo phương pháp tính giá mà anh/chị khai báo khi tạo mới dữ liệu.

oNhấn <Cất> để lưu chứng từ.

oTại đây anh chị có thể in được Chứng từ kế toán, Phiếu xuất kho.

oAnh chị lưu ý: Nếu đơn vị dùng phương pháp tính giá xuất kho đích danh, khi xuất kho, chương trình hiển thị danh sách lô nhập của đơn vị, để anh chị chọn lô nhập tương ứng, khi đó đơn giá xuất sẽ tự động hiển thị như đơn giá nhập như trên chứng từ anh chị đã chọn. Trường hợp anh chị chọn phương pháp tính giá xuất kho khác, anh chị cần thực hiện thao tác tính giá xuất kho (có thể mỗi tháng làm 1 lần), bằng cách: Anh chị vào phân hệ Vật tư hàng hóa, chọn Tính giá xuất kho. Màn hình tính giá xuất hiện, anh chị chọn thời gian cần tính, nhấn Thực hiện, để phần mềm tính giá và tự động điền đơn giá xuất vào các chứng từ xuất kho đã Ghi sổ trước đó.

Lên đầu trang