Nộp kinh phí công đoàn

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương >

Nộp kinh phí công đoàn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn nộp kinh phí công đoàn:

         Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oVào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Nộp bảo hiểm, kinh phí công đoàn, xuất hiện màn hình Nộp các khoản đóng góp

oChọn Nộp là kinh phí công đoàn

NopCongDoan

 

oXác định nộp kinh phí công đoàn tháng mấy tại thông tin Kỳ

oBấm <<Lấy số liệu>> để phần mềm tự động tính số tiền phải trả của từng khoản kinh phí công đoàn. Khoản kinh phí công đoàn trừ vào lương cán bộ sẽ được hạch toán vào tiểu mục của khoản Lương ngạch bậc hoặc Lương hợp đồng (trường hợp cán bộ hợp đồng, hưởng lương hợp đồng theo số tiền)

oChọn phương thức chi nộp là nộp bằng Chuyển khoản kho bạc, Tiền gửi hay Tiền mặt

oNhập số nộp kỳ này theo đúng số thực tế thực hiện nộp.

oNhấn chọn nút <<Đồng ý>> để thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn. Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ thanh toán tương ứng

Lên đầu trang