Phiên bản R12

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R12

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R12

- MIMOSAFOURTEEN-66 - Cho phép sửa trực tiếp và sinh luôn phiêu thu trên giao diện Giấy rút dự toán được sinh ra từ Bảng kê thanh toán thực chi.

- MIMOSAFOURTEEN-317 - Cải tiến công thức báo cáo mẫu 01-SDKP/ĐVDT (TT 61/2014): Yêu cầu lấy lên cả số liệu rút có nghiệp vụ là "Không chọn"

- MIMOSAFOURTEEN-349 - Cho phép tủy chỉnh mẫu sửa công thức các cột tổng cộng ( VD: Cột 5) trên Mẫu số 01-Bảng đói chiếu dự toán KPNS tại kho bạc

- MIMOSAFOURTEEN-433 - Cho phép sửa công thức dòng tổng của báo cáo B04/CT-H và S04/CT-H trong Tiện ích/ Thiết lập báo cáo tài chính

- MIMOSAFOURTEEN-442 - Cho phép tùy chỉnh Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Từ trang sau hạ xuống 1/4 trang từ trang giấy

- MIMOSAFOURTEEN-505 - Hạt Kiểm lâm thị xã Phước Long muốn in Giấy rút tiền mặt từ TK tiền gửi ( mẫu C4 - 09 quyết định 759) có ngày tháng năm

- MIMOSAFOURTEEN-510 - Cho phép giấy thanh toán tạm ứng in trong chứng từ tự động lên được số tạm ứng kỳ trước chuyển sang

- MIMOSAFOURTEEN-553 - Đề xuất trong phần truy lĩnh lương có thể lập 1 lần truy lĩnh (truy lĩnh nhiều khoản)

- MIMOSAFOURTEEN-575 - Cho phép xuất khẩu chứng từ DAS ra excel và nhập khẩu từ excel vào phần mềm Mimosa 2014

- MIMOSAFOURTEEN-609 - Hỗ trợ sửa mẫu phiếu nhập kho

- MIMOSAFOURTEEN-611 - Khách hàng muốn in Báo cáo tình hình giảm tài sản cố định do điều chuyển ( đặc thù PGD Hoài Nhơn_Bình Định)

- MIMOSAFOURTEEN-649 - Sở tài chính thành phố Hải Phòng :yêu cầu khi in bảng kê chứng từ thanh toán(TT61) số tiền theo thứ tự như nhập trên chứng từ.

- MIMOSAFOURTEEN-697 - Cho phép tùy chọn hiển thị đơn vị nhận tiền khi in giấy rút dự toán ngân sách trên giao diện chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi

- MIMOSAFOURTEEN-724 - Lập bảng kê thanh toán cho phép lấy thêm thông tin đối tượng

- MIMOSAFOURTEEN-735 - Cho phép in được bảng kê trên cây báo cáo\Kho bạc để có thể in được bảng kê theo tháng, quý, năm mục đích gửi cho cơ quan tài chính

- MIMOSAFOURTEEN-753 - Sau khi chuyển loại khoản hạch toán thì thông tin loại khoản trong danh mục khoản lương không cập nhật theo

- MIMOSAFOURTEEN-776 - Cho phép giãn dòng trên bảng lương

- MIMOSAFOURTEEN-782 - Khi in Sổ quỹ tiền mặt thể hiện số âm dương của chứng từ điều chỉnh

- MIMOSAFOURTEEN-787 - Cho phép in: S61H Sổ chi tiết chi hoạt động (mẫu dọc- in tổng hợp phiếu xuất)

- MIMOSAFOURTEEN-796 - Khách hàng muốn cập nhật mẫu B02-H-Phần II đặc thù Sa Dec

- MIMOSAFOURTEEN-815 - Cho phép tùy chỉnh mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán cộng gộp tiểu mục có 2 dòng trở lên

- MIMOSAFOURTEEN-861 - VP BMT Nhờ TTcải tiến lại cách thể hiện mẫu bảng đối chiếu số 01. Nếu KH phát sinh hai nguồn dự án và không có dự án nhưng cùng chung tính chất nguồn KP phải thể hiện được hai dòng