Phiên bản R17

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R17

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R17

- [MIMOSAFOURTEEN-973] - Cho phép tìm kiếm được các chứng từ đã thanh toán theo ngày kho bạc duyệt để đối chiếu khi lập báo cáo đối chiếu với Kho bạc

- [MIMOSAFOURTEEN-1114] - Cho phép in Ủy nhiệm chi BIDV, Vietconbank ở phân hệ Chuyển tiền nội bộ tiền gửi

- [MIMOSAFOURTEEN-1128] - Cho phép in các mẫu UNC trên các giao diện chi mua tài sản bằng tiền gửi, chi mua CCDC bằng tiền gửi

- [MIMOSAFOURTEEN-1275] - Kế toán muốn tùy chỉnh thêm chức năng lấy/bỏ dòng: A-B-C và khi in thêm ô điền tên địa danh trên Bảng kê và Giấy DNTT để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc

- [MIMOSAFOURTEEN-1279] - Khánh hàng Long An muốn tùy chọn được số dòng trống cuối trang cho bảng kê chứng từ thanh toán TT 161 và giấy ĐNTT QĐ 759

- [MIMOSAFOURTEEN-1295] - Trường hợp phát sinh chỉ rút trên tiểu mục 7799 và chi trên các tiểu mục khác thì khi in các báo cáo liên quan chỉ cần nhấn vào mẫu tự chủ là phần mềm tự động cấn trừ mà kế toán không cần phải làm bút toán điều chỉnh để tiết kiệm thời gian nhập liệu

- [MIMOSAFOURTEEN-1338] - Kế toán Kho bạc cần tìm kiếm chứng từ theo Mã nguồn NSNN (Tính chất nguồn kinh phí) để kiểm tra, đối chiếu khi lập báo cáo đối chiếu với Kho bạc

- [MIMOSAFOURTEEN-1344] - Khách hàng mong muốn xuất khẩu được bảng kê mua vào, bán ra, tờ khai thuế ra HTKK 3.3.0

- [MIMOSAFOURTEEN-1370] - Lỗi chứng từ chuyển khoản mua tài sản cố định không lấy được số cam kết chi

- [MIMOSAFOURTEEN-1383] - Cải tiến công cụ Tùy chỉnh sửa mẫu: Bảng kê chứng từ thanh toán TT61; Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng QĐ759; Giấy rút dự toán ngân sách QĐ759

- [MIMOSAFOURTEEN-1439] - Đại học Lâm Nghiệp muốn in được sổ cái - hình thức nhật ký chung theo nguồn và khoản để có thể đối chiếu được số liệu theo từng nguồn - khoản

- [MIMOSAFOURTEEN-1440] - Đại học Lâm Nghiệp muốn in sổ S11- Sổ quỹ tiền mặt chi tiết theo từng khoản để đối chiếu tiền mặt theo từng khoản

- [MIMOSAFOURTEEN-1448] - Trường cao đẳng nghề CT muốn khi in Sổ tài sản cố định có thể chọn được từng tài sản để thuận tiện trong việc đối chiếu, kiểm tra tài sản

- [MIMOSAFOURTEEN-1467] - SGD Hà Nội muốn cập nhật lại công thức của chỉ tiêu nộp cấp trên trên Thuyết minh báo cáo tài chính để đúng với hướng dẫn của Quyết định 19

- [MIMOSAFOURTEEN-1532] - Yêu cầu file excel ngầm định mang đi khi nhập khẩu danh mục tài sản theo TT 162 lấy được số năm sử dụng dựa trên Loại tái sản