Phiên bản R7

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R7

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R7

-Cho phép tùy chỉnh mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng đặc thù Tam Bình

-Khách hàng muốn báo cáo B04/CT-H và S04/CT-H in được tháng chỉnh lý quyết toán

-Khách hàng muốn in S61 Sổ chi tiết chi hoạt động đặc thù Thú Y Vùng V

-Thêm mới loại cán bộ "Tập sự"

-Bổ sung mẫu C2-03/NS: giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (thông tư 08)

-Bổ xung mẫu Bảng kê chứng từ thanh toán theo thông tư 161 đặc thù Quảng Trị.

-Cho phép chuyển Chương sử dụng: Chuyển từ Chương A sang Chương B

-Cho phép tùy chỉnh mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng đặc thù Kiên Giang

-Cho phép tùy chỉnh mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng đặc thù PGD Thoại Sơn

-Cho phép tùy chỉnh mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo đặc thù Núi Thành

-Cho phép tùy chỉnh mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo đặc thù Chợ Mới

-Cho phép tùy chỉnh mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo đặc thù Vũng Liêm

-Cho phép tùy chỉnh mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo đặc thù Hậu Giang

-Cho phép tùy chỉnh mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo đặc thù Tri Tôn

-Cho phép tùy chỉnh mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo đặc thù Hàm Tân Bình Thuận

-Cho phép tùy chỉnh mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo đặc thù Ngọc Hiển Cà Mau

-Cải thiện hiển thị tên nguồn trên hộp tham số của các báo cáo: Hiển thị đủ tên nguồn

-Muốn thêm mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước (Thanh Bình - Đồng Tháp) giống trên MISA Mimosa.NET 2012

-Đáp ứng Thông tư 19/2011/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc NSNN (mẫu số 01/QTDA và mẫu 07/QTDA)

-Cho phép copy mẫu báo cáo đã sửa công thức trong Tiện ích/ Thiết lập báo cáo tài chính