Phiên bản R10

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R10

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R10

-Bổ sung tùy chọn cho phép người dùng xác định cán bộ đóng bảo hiểm trên toàn bộ lương hay đóng bảo hiểm trên tỷ lệ hưởng của khoản lương

-Báo cáo "Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng", "Tổng hợp công nợ"_Bổ sung thêm tùy chọn để lọc theo khách hàng, nhà cung cấp hoặc cán bộ hoặc cả hai

-VAAC-US.CDC: Danh mục chương trình, hoạt động, khoản chi: Bổ sung dữ liệu theo danh mục chương trình, khoản chi mới nhất của đơn vị

-VAAC-US.CDC: Bổ sung thêm cột tổng cộng trên các báo cáo EA. Công thức lấy là Tổng cộng = Tạm ứng + Quyết toán. Cột tổng cộng này chỉ tính được đến tổng hoạt động, không tính được đến tổng khoản chi

-Cho phép in Sổ Tổng hợp số dư công nợ chi tiết theo từng dự án

-Hỗ trợ NSD lập chứng từ điều chỉnh kinh phí Rút và chi; Chứng từ điều chỉnh kinh phí Giao và rút nhanh chóng

-Cho phép In C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ứng trước (QĐ số 759/ QĐ-BTC) theo từng dự án

-Khách hàng muốn in Bảng kê mua vào, bán ra cột Ghi chú thể hiện số chứng từ_TT tư vấn kiểm định và xây dựng Bình Dương

-Cho phép Sổ chi tiết các tài khoản (mở rộng) thể hiện đúng thứ tự các dòng trong 1 chứng từ giống như trong giao diện nhập liệu

-Khách hàng muốn cập nhật mẫu B02-H phần II đặc thù Sở Văn hóa Đồng Tháp

-Đề xuất mẫu S61_ Sổ chi tiết chi họat động ( Đặc thù Đống Đa). Bổ sung thêm tiêu thức cho phép chọn nguồn là Tổng hợp

-Bổ sung mẫu số theo dõi cam kết chi - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

-Cho phép in mẫu "C2/02-NS: giấy rút dự toán ngân sách (QĐ 759/QĐ -BTC)" thể hiện thông tin Cam kết chi

-Yêu cầu cải tiến hạch toán khi tác nghiệp theo quy trình hạch toán thanh toán lương, Bảo hiểm (đối với đơn vị không sử dụng phân hệ lương)

-Khách hàng muốn in Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư tại giao diện Bảng kê thực chi

-Yêu cầu cập nhật hệ thống tài khoản theo Công văn số 16040/BTC-CĐKT ngày 19/12/2006 về việc bổ sung chứng từ, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

-Yêu cầu trên form tham số mẫu C2-03/NS Yêu cầu validate tham số tài khoản

-Bổ sung Biên bản kiểm kê Tài sản (PGD Châu Thành) mẫu C53-HD. tại MISA Mimosa.NET2014

-Yêu cầu bắt buộc nhập nghiệp vụ trên các giao diện chứng từ

-Hỗ trợ NSD tự động sinh chứng từ trả lương và chứng từ hạch toán chi phí lương khi NSD rút dự toán trả lương bằng tiền mặt