Phiên bản R25

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R25

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Kế toán muốn trên giấy rút dự toán tiền mặt, thông tin đơn vị thụ hưởng lên được số tài khoản mà đơn vị được cấp khi mới thành lập

Khi rút dự toán về nhập quỹ tiền mặt hoặc chuyển qua tài khoản tiền gửi thì thông tin đơn vị nhận tiền trên giấy rút kế toán muốn lấy thông tin đơn vị tại hệ thống\tùy chọn lên (bao gồm cả thông tin tài khoản) (Các phiên bản trước chương trình đã hỗ trợ lấy lên thông tin đơn vị thụ hưởng nhưng chưa lấy đúng thông tin tài khoản NH, kho bạc theo yêu cầu)

hmtoggle_plus1Sau khi bảo trì dữ liệu, kế toán muốn các chứng từ chưa được ghi sổ trước đó vẫn không được ghi sổ để kế toán dễ quản lý và theo dõi các chứng từ đó

Ở các phiên bản trước, khi Bảo trì dữ liệu, phần mềm sẽ thực hiện kiểm tra toàn bộ các chứng từ trong thời gian bảo trì, bao gồm cả chứng từ đã ghi sổ và chưa ghi sổ. Đối với các chứng từ đang ở trạng thái chưa ghi sổ, nếu chương trình kiểm tra chứng từ hợp lý, không thiếu thông tin bắt buộc nào, thì sẽ tự động ghi sổ.

Ở phiên bản này, phần mềm cho phép người dùng lựa chọn 1 phương án đối với các chứng từ chưa ghi sổ là: Ghi sổ hoặc giữ nguyên trạng thái. Mặc định trạng thái không ghi sổ các chứng từ đang bỏ ghi, để đảm bảo dữ liệu không thay đổi trước và sau bảo trì. Để lựa chọn Ghi sổ các chứng từ đang ở trạng thái bỏ ghi khi thực hiện bảo trì, người dùng tích chọn ô "Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ"

baotri

 

hmtoggle_plus1Khi nhập chứng từ bán hàng thu tiền ngay, kế toán muốn phần mềm hiển thị luôn hình thức thanh toán với từng loại chứng từ thu tiền mặt/ tiền gửi tương ứng để không phải nhập lại

Khi lập chứng từ Bán hàng thu tiền ngay, căn cứ chứng từ là Bán hàng thu tiền mặt hay Bán hàng thu tiền gửi, chương trình sẽ tự động điền hình thức thanh toán tương ứng là "Tiền mặt" hoặc "Chuyển khoản".

TM

Người dùng có thể sửa lại hình thức thanh toán cho phù hợp với đơn vị mình. Khi đó chứng từ thêm mới tiếp theo sẽ mặc định hiển thị theo thông tin trên chứng từ được cất gần nhất.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in Sổ nhật ký chung (mẫu PS Nợ và PS có hiển thị trên một dòng) cộng gộp được các bút toán giống nhau trong cùng một chứng từ để dễ đối chiếu với chứng từ gốc và tiết kiệm giấy

Khi in Sổ nhật ký chung (mẫu PS Nợ và PS Có hiển thị trên một dòng), hiện tại mỗi dòng chi tiết của chứng từ sẽ hiển thị trên một dòng trên sổ. Tuy nhiên nhiều chứng từ phát sinh nhiều dòng, hạch toán TK nợ, TK có giống nhau (ví dụ: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho...)

Phiên bản này cho phép khi xem Sổ nhật ký chung (mẫu PS Nợ và PS Có hiển thị trên một dòng), người dùng có thể lựa chọn việc cộng gộp các bút toán giống nhau, giúp cho việc đối chiếu với chứng từ gốc dễ dàng, và tiết kiệm giấy khi in.

so nk chung

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi phát sinh nghiệp vụ trả công tác phí đồng thời với trả lương thì trong tiện ích sinh chứng từ hạch toán chi phí lương trong chứng từ chuyển khoản trả lương, bảo hiểm không tự động hạch toán số công tác phí nữa

Khi làm chứng từ Rút dự toán lương, bảo hiểm => Sinh chứng từ Chuyển khoản trả lương, kế toán thường thêm dòng chuyển khoản tiền công tác phí, hạch toán Nợ 661/ Có 461.

Sau bước này, kế toán vào Tiện ích\ Hạch toán chi phí lương, phần mềm tự động hạch toán cả dòng Công tác phí là Nợ 661/ Có 334, người dùng phải tự xóa dòng này trong chứng từ hạch toán chi phí lương.

Ở phiên bản này, khi Hạch toán chi phí lương, phần mềm căn cứ vào TK nợ trên chứng từ chuyển khoản trả lương, nếu tài khoản khác 334 sẽ không sinh hạch toán Nợ 661/ Có 334, để giảm thiểu thao tác cho người dùng và tránh sai sót khi người dùng quên không xóa dòng hạch toán công tác phí lúc sinh chứng từ Hạch toán chi phí lương.

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi sinh giấy rút dự toán tiền mặt từ bảng kê chứng từ thanh toán thực chi, chương trình tự động lấy thông tin diễn giải lên giấy rút theo chứng từ chi tiết để không mất thời gian nhập lại

Sau khi lập bảng kê chứng từ thanh toán thực chi, người dùng có thể sinh Giấy rút dự toán tiền mặt bằng cách vào Tiện ích\ Sinh Giấy rút dự toán tiền mặt. Tuy nhiên phần diễn giải chi tiết của chứng từ Rút dự toán đang để trống, người dùng phải nhập lại mất nhiều thời gian.

Ở phiên bản này, khi sinh Giấy rút dự toán tiền mặt từ Bảng kê chứng từ thanh toán thực chi, phần mềm tự động lấy lên diễn giải chi tiết của các chứng từ trong bảng kê. Đối với tiểu mục phát sinh nhiều dòng trên bảng kê, khi sinh giấy rút được cộng gộp, thì diễn giải chi tiết sẽ lấy tên tiểu mục.

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn in được ủy nhiệm chi theo ngoại tệ để chuyển tiền được cho đối tác nước ngoài

Đối với các đơn vị cấp trung ương thường phải giao dịch với các đơn vị/tổ chức nước ngoài

- Khi phát sinh nghiệp vụ trả tiền cho đơn vị/tổ chức nước ngoài thì đơn vị dùng tài khoản ngoại tệ để trả và yêu cầu ủy nhiệm chi cũng phải thể hiện được theo ngoại tệ

- Khi thanh toán cho đối tượng nước ngoài thì tài khoản của đơn vị nhận cần chỉ rõ hai chỉ tiêu là:

+ Số IBan: Số tài khoản quốc tế (mã này mới áp dụng trong cộng đồng châu âu)

+ Swift code: Để phân biệt để biệt tài khoản đó ở quốc gia nào, địa phương nào, ngân hàng, chi nhánh nào

Phiên bản này cho phép người dùng in được Ủy nhiệm chi mẫu ngoại tệ trên tất cả các giao diện hiện tại in Ủy nhiệm chi.

in UNC

 

Khi in Ủy nhiệm chi (mẫu ngoại tệ), tại hộp tham số báo cáo, người dùng có thể nhập Số IBan và Swift code.

unc nt

hmtoggle_plus1Trường hợp đơn vị lập mỗi khoản lương truy lĩnh là 1 bảng lương riêng, kế toán mong muốn in bảng truy lĩnh lương tổng hợp thể hiện được đầy đủ các khoản lương của các cán bộ đã được lập trên các bảng lương đó

Trường hợp trong tháng đơn vị có nhiều bảng lương truy lĩnh, khi in bảng lương truy lĩnh nào, phần mềm sẽ hiển thị tổng hợp các khoản lương truy lĩnh của cán bộ trong tháng, với điều kiện cán bộ đó có trong bảng lương truy lĩnh đang in.

Phiên bản này cho phép tại bảng lương truy lĩnh bất kỳ, khi người dùng in bảng truy lĩnh lương tổng hợp, phần mềm đều hiển thị tổng hợp các khoản lương của tất cả các cán bộ trên tất cả các bảng lương truy lĩnh, để người dùng có thể in bảng truy lĩnh lương tổng hợp từ bất kỳ bảng lương nào.

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn in sổ chi tiết chi hoạt động hiển thị thêm số liệu của tài khoản 635-chi phí đơn đặt hàng nhà nước để nộp báo cáo cấp trên

Đối với đơn vị có hoạt động thu theo đơn đặt hàng của nhà nước, phát sinh chi theo đơn đặt hàng của nhà nước ở tài khoản 635, chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước. Kế toán mong muốn in được chi tiết phát sinh TK 635 theo mục lục ngân sách, theo mẫu S61-H.

Phiên bản này cho phép người dùng in được số S61-H với TK 635.

 

Phần mềm bổ sung việc in theo TK 635 với tất cả các mẫu S61-H hiện có trên phần mềm.

hmtoggle_plus1Kế toán muốn khi in báo cáo B06-H: Thuyết minh báo cáo tài chính, chỉ tiêu tình hình tăng giảm các quỹ được lấy chi tiết theo từng quỹ để đúng với quy định của nghị định 85/2012/NĐ-CP

Hiện tại, chỉ tiêu Tình hình tăng giảm các quỹ trên báo cáo B06-H đang hiển thị 3 loại quỹ. Tuy nhiên theo nghị định 85/2012/ NĐ-CP, cần hiển thị chi tiết các loại quỹ đang có tại đơn vị.

Các quỹ tương ứng với tiết khoản của TK 431. Khi đó xem báo cáo, phần mềm sẽ hiển thị toàn bộ các loại quỹ phát sinh, tương ứng với hệ thống tiết khoản TK 431 mà đơn vị mở.

hmtoggle_plus1Khi in Thuyết minh báo cáo tài chính, kế toán muốn in được số liệu tổng hợp của tất cả các chương để phát triển yêu cầu của đơn vị chủ quản

Đối với đơn vị có phát sinh nhiều chương, khi in báo cáo nộp cấp trên, đơn vị cần in mẫu B06 hiển thị số liệu tổng hợp của đơn vị, không phân biệt chương.

Phiên bản này cho phép khi in báo cáo B06, người dùng có thể chọn được Chương là "Tổng hợp". Khi đó các chỉ tiêu trên báo cáo sẽ được cộng gộp tất cả các chương. Hiển thi thông tin chương trên góc trên báo cáo theo chương ngầm định của đơn vị.

B06-chuong TH

hmtoggle_plus1Khi in chứng từ ra giấy, kế toán muốn chương trình lưu được tùy chọn khổ giấy in trên máy in tương ứng với từng loại chứng từ

Khi in chứng từ, mỗi loại chứng từ người dùng có thể lựa chọn in ra các khổ giấy khác nhau.

Phiên bản này cho phép lưu lại khổ giấy in trên máy in của mỗi loại chứng từ ở lần in gần nhất, giúp người dùng tối thiểu thao tác và tránh in nhầm khi quên không chọn lại khổ giấy đã thiết lập trước đó.

hmtoggle_plus0Kế toán muốn in biên bản kiểm kê CCDC (hay TSCĐ) theo từng loại CCDC (hay TSCĐ) vì trong đơn vị mỗi loại CCDC/ TSCĐ do 1 bộ phận phụ trách quản lý riêng

Đối với một số đơn vị, mỗi loại TSCĐ, CCDC đều do một bộ phận cụ thể quản lý.

Phiên bản này cho phép khi in Biên bản kiểm kê TSCĐ, CCDC, người dùng có thể chọn được từng loại TSCĐ, CCDC, phục vụ việc in biên bản kiểm kê ở mỗi phòng ban quản lý.

Với Biên bản kiểm kê TSCĐ:

 

BBKK TSCD

 

Với Biên bản kiểm kê CCDC

 

BBKK CCDC