Phiên bản R24

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R24

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Các vấn đề đã phát triển trong phiên bản R24

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn chương trình tự động lấy hạch toán CCDC từ phần mềm QLTS sang phần mềm MISA Mimosa

oTrong phiên bản chương trình tách riêng công tác hạch toán kế toán CCDC và quản lý CCDC.

Trên danh mục tài khoản bỏ tích tùy chọn chi tiết theo "CCDC, phòng ban"

Khi khai báo số dư CCDC ban đầu chương trình cho phép nhập trên giao diện "Công cụ dụng cụ ban đầu", chi tiết xem tại đây

Số dư ban đầu của tài khoản 005 không nhập chi tiết theo từng CCDC mà chỉ thực hiện nhập số tổng lên.

o Khi đơn vị thực hiện kết nối với QLTS Chương trình cho phép lấy số liệu tự động trên phần mềm QLTS.VN về

Chi tiết nghiệp vụ ghi tăng CCDC xem tại đây

Chi tiết nghiệp vụ ghi giảm CCDC xem Tại đây

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn phần mềm cảnh báo mã số thuế của khách hàng sai khi lập chừng từ bán hàng để kiểm soát được sai sót khi in hóa đơn

oTại các giao diện cho phép khai báo thông tin mã số thuế thì chương trình hỗ trợ kiểm tra mã số thuế đã chính xác chưa.

oChi tiết các giao diện

Khai báo khách hàng nhà cung cấp

Các giao diện bán hàng

Giao diện hệ thống\tùy chọn\Thông tin đơn vị và thông tin đại lý thuế

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn báo cáo kiểm kê TSCĐ - Mẫu phòng ban thông tin bộ phận lấy tên phòng ban thay vì mã phòng ban

oTại các phiên bản trước thông tin bộ phận đang lấy mã phòng ban => anh/chị không biết ngay được phòng ban nào vì có thể quên cách đánh mã -> Cải tiến lấy tên phòng ban

R24-14

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi làm bút toán khôi phục (Nợ 461/Có 661) chương trình tự động ghi đồng thời TK 008, 009

oỞ các phiên bản trước, khi phát sinh bút toán khôi phục dự toán, anh chị phải làm 2 bước:

Nợ TK 461/Có TK 661 (hoặc các cặp Nợ 441/ Có 241; Nợ 462/ Có 662) nghiệp vụ khôi phục thực chi hoặc nghiệp vụ khôi phục tạm ứng

Vào Sổ cái\ Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Có 008, 009 ghi âm tiền, cột Nghiệp vụ để Khôi phục tạm ứng hoặc Khôi phục thực chi.

oỞ phiên bản này, phần mềm sẽ tự động sinh đồng thời bút toán ghi Có TK 008, 009 khi người dùng ghi sổ chứng từ Nợ 461/ Có 661, cột nghiệp vụ chọn Khôi phục tạm ứng hoặc Khôi phục thực chi. Đối với dữ liệu chuyển từ các phiên bản cũ lên, đã có phát sinh chứng từ hạch toán Nợ 461/ Có 661, cột nghiệp vụ chọn Khôi phục tạm ứng hoặc Khôi phục thực chi, đồng thời anh chị đã hạch toán Có 008, 009 trong Chứng từ nghiệp vụ khác, thì khi Bảo trì dữ liệu, Ghi sổ chứng từ, hoặc Ghi sổ theo lô, phần mềm sẽ hiển thị màn hình Cảnh báo và danh sách các Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Có 008, 009 ghi âm tiền, cột Nghiệp vụ để Khôi phục tạm ứng hoặc Khôi phục thực chi.

 

canh baoGDT

 

 

oAnh chị cần thực hiện xóa bỏ các chứng từ nghiệp vụ khác này, bằng cách nhấn Xem chứng từ, sau đó thực hiện Bỏ ghi, xóa dòng chứng từ hạch toán Có 008, 009 ghi âm tiền, cột Nghiệp vụ để Khôi phục tạm ứng hoặc Khôi phục thực chi.

oAnh chị nhấn nút Nạp để kiểm tra lại danh sách chứng từ Có 008, 009 ghi âm tiền, cột Nghiệp vụ để Khôi phục tạm ứng hoặc Khôi phục thực chi. Nếu danh sách trống, nghĩa là anh chị đã xóa các chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Có 008, 009 ghi âm tiền, cột Nghiệp vụ để Khôi phục tạm ứng hoặc Khôi phục thực chi thành công.

oAnh chị nhấn nút Tiếp tục để bảo trì dữ liệu.

oPhần mềm sẽ tự động sinh chứng từ ghi đồng thời Có 008, 009 ghi âm tiền, cột Nghiệp vụ để Khôi phục tạm ứng hoặc Khôi phục thực chi tương ứng với các chứng từ định khoản nộp khôi phục hạch toán Nợ TK 461/Có TK 661 (hoặc các cặp Nợ 441/ Có 241; Nợ 462/ Có 662) nghiệp vụ khôi phục thực chi hoặc nghiệp vụ khôi phục tạm ứng.

oTừ phiên bản này, khi anh/chị hạch toán bút toán Nợ TK 461/Có TK 661 (hoặc các cặp Nợ 441/ Có 241; Nợ 462/ Có 662) nghiệp vụ khôi phục thực chi hoặc nghiệp vụ khôi phục tạm ứng thì chương trình tự động sinh bút toán ghi đồng thời Có TK 008/009 nghiệp vụ khôi phục thực chi hoặc nghiệp vụ khôi phục tạm ứng và số tiền là âm tiền. Anh chị không cần phải thao tác 2 bước như ở các phiên bản trước.

oAnh/chị xem có thể xem các chứng từ ghi đồng thời tại: Nghiệp vụ\sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác

oChú ý: Chứng từ ghi đồng thời chỉ được sinh ra khi chứng từ gốc (chứng từ định khoản nợ 661/Có 461 (nghiệp vụ khôi phục thực chi hoặc nghiệp vụ khôi phục tạm ứng) được ghi sổ