Phiên bản R41

Navigation:  Lịch sử phát triển >

Phiên bản R41

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Kế toán mong muốn khi nhập mua vật tư hàng hóa bằng tiền gửi thì in được Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT số 39/2016/TT-BTC) đáp ứng yêu cầu kho bạc

Theo yêu cầu của một số kho bạc, khi đơn vị thực hiện chuyển khoản tiền gửi mua vật tư hàng hóa, cần in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT số 39/2016/TT-BTC) để làm thủ tục rút tiền ở tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại kho bạc.

Từ phiên bản này, chương trình cho phép in Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT số 39/2016/TT-BTC) trên giao diện Chi tiền gửi mua vật tư hàng hóa.

Cách thực hiện

oVào In, chọn Bảng kê chứng từ thanh toán/tạm ứng (TT số 39/2016/TT-BTC) và Khai báo các thông tin cần thiết trên cửa sổ tham số báo cáo

R41-1

oKhi đó mẫu sẽ thể hiện như hình:

R41-2

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn Thuyết minh báo cáo tài chính, phần tình hình thực hiện nộp ngân sách và nộp cấp trên thể hiện được phí lệ phí nộp ngân sách nhà nước để đáp ứng cho đơn vị có phát sinh nghiệp vụ này

Hiện tại, khi in B06-H: Thuyết minh báo cáo tài chính chương trình đã mặc định một số chỉ tiêu, Tuy nhiên, tại một số đơn vị phát sinh thêm chỉ tiêu thì đơn vị có thể tự thiết lập các chỉ tiêu thêm vào như sau:

o Xác định chỉ tiêu cần thêm vào nằm ở vị trí nào. Sau đó, kích chuột vào dòng chỉ tiêu phía trên chỉ tiêu cần thêm

oNhấn chuột phải chọn thêm dòng

oVí dụ: Khi cần thêm chỉ tiêu Phí, lệ phí là con của chỉ tiêu Nộp ngân sách, đơn vị thực hiện theo các bước sau:

Nhấn chuột phải vào chỉ tiêu Thuế thu nhập cá nhân, chọn Thêm dòng để thêm chỉ tiêu mới dưới chỉ tiêu Thuế thu nhập cá nhân.

R41-00

 

Nhập tên chỉ tiêu Phí, lệ phí. Nhập số liệu cho chỉ tiêu vào các cột, ứng với thời gian in báo cáo.

R41-0002

 

Nhấn Cất giữ để lưu số liệu, sau đó nhấn Xem để kiểm tra báo cáo.

R41-9

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn lấy lên phát sinh của các tài khoản loại 0 - tài khoản ngoài bảng trên mẫu Nhật ký - sổ cái (Mẫu S01-H) để phản ánh phát sinh của tất cả các tài khoản trên nhật ký sổ cái, là căn cứ đối chiếu với sổ chi tiết và cân đối tài khoản

Hiện tại, mẫu Nhật ký- sổ cái (S01-H) chỉ hiển thị số liệu của các tài khoản trong bảng. Vì vậy, đơn vị chưa đối chiếu được số liệu của tài khoản ngoài bảng giữa Bảng cân đối tài khoản và Nhật ký - sổ cái.

Từ phiên bản này, chương trình bổ sung tùy chọn Hiển thị tài khoản ngoài bảng, để đáp ứng nhu cầu của đơn vị.

Khi xem sổ S01-H, tích vào tùy chọn Hiển thị tài khoản ngoài bảng.

R41-3

Khi đó báo cáo sẽ hiển thị đầy đủ phát sinh trong kỳ của tất cả các tài khoản, bao gồm các tài khoản ngoài bảng như 005, 008, 009.

R41-4

 

 

hmtoggle_plus1Kế toán muốn có phím tắt để thêm mới từ chứng từ hiện thời (nhân bản chứng từ), giúp thao tác nhanh hơn

Hiện tại, chương trình đã hỗ trợ chức năng nhân bản chứng từ. Tuy nhiên, để nhân bản chứng từ phải dùng chuột nên mất nhiều thao tác. Từ phiên bản này, chương trình cho phép nhân bản nhanh chứng từ bằng phím tắt.

Thực hiện như sau:

oTrên giao diện danh sách chứng từ: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+C

 

R41-5

 

oTrên giao diện chứng từ chi tiết: nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+C

 

R41-6