Truy lĩnh nâng lương tối thiểu

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương > Tính lương truy lĩnh >

Truy lĩnh nâng lương tối thiểu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

oXem phim hướng dẫn

oTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oTruy lĩnh nâng lương tối thiểu khi mức lương tối thiểu tăng nhưng đơn vị chưa kịp thanh toán cho cán bộ ngay tại thời điểm tăng

oVào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Truy lĩnh lương,

oTại màn hình Truy lĩnh lương, kích chuột phải chọn “Thêm" chọn "Truy lĩnh nâng lương tối thiểu”, hoặc kích chọn biểu tượng image868 trên thanh công cụ, chọn "Truy lĩnh nâng lương tối thiểu”. Chương trình xuất hiện màn hình Xác định mức lương tối thiểu truy lĩnh.

Truylinh_ct1

oXác định Truy lĩnh lương vào tháng nào, truy lĩnh Từ tháng mấy đến tháng mấy.

oXác định mức lương tối thiểu cũ và mức lương tối thiểu mới tính truy lĩnh.

oXác định truy lĩnh lương tối thiểu cho Loại cán bộ nào: cán bộ biên chế hay cán bộ hợp đồng hay cả hai loại cán bộ.

oMô tả về bảng lương truy lĩnh tại thông tin Diễn giải.

oBấm <<Đồng ý>>, chương trình hiển thị màn hình kết quả tính lương truy lĩnh bao gồm tất cả các khoản lương bị ảnh hưởng do thay đổi mức lương tối thiểu.

Truylinh_ct2

oBấm <<Cất>>, để lưu lại kết quả tính truy lĩnh lương do nâng lương tối thiểu

oKhi có quyết định nâng lương hoặc thay đổi mức phụ cấp được hưởng của cán bộ, phát sinh truy lĩnh lương