Truy lĩnh nâng lương cán bộ

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Tiền lương > Tính lương truy lĩnh >

Truy lĩnh nâng lương cán bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

oXem phim hướng dẫn

 

 

oTải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oTrước khi truy lĩnh nâng lương cán bộ anh/chị vào danh mục cán bộ cập nhật lại thông tin lương mới nhất của đơn vị, chi tiết anh/chị xem tại đây

oVào menu Nghiệp vụ\Tiền lương\Truy lĩnh lương

oTại màn hình Truy lĩnh lương, kích chuột phải chọn “Thêm" chọn "Truy lĩnh nâng lương”. Chương trình xuất hiện màn hình Xác định cán bộ truy lĩnh lương.

Truylinh_ct3

oXác định Truy lĩnh lương vào tháng nào.

oXác định mức lương tối thiểu tính truy lĩnh.

oXác định khoản lương được nâng, phần mềm sẽ tự động xác định danh sách các khoản truy lĩnh là các khoản lương bị thay đổi do thay đổi của khoản lương được nâng.

oChọn danh sách cán bộ nâng lương. Anh/chị chọn bằng hai cách:

hmtoggle_plus1Nhập khẩu cán bộ

oTrên màn hình Xác định cán bộ truy lĩnh lương thay vì thực hiện lựa chọn cán bộ vào danh sách, thực hiện bấm <<Nhập khẩu>> trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình nhập khẩu

NK1

 

oChi tiết các bước nhập khẩu xem tại đây

hmtoggle_plus1Chọn danh sách cán bộ được hưởng

oTrên màn hình bấm <<Chọn cán bộ>> để khai báo danh sách các cán bộ nâng lương

Chon_can_bo

 

oThực hiện tìm kiếm và chọn các cán bộ được hưởng khấu trừ không thường xuyên trên màn hình Chọn cán bộ.

oBấm <<Đồng ý>> để chọn cán bộ vào danh sách cán bộ hưởng khấu trừ.

 

oTại mỗi cán bộ trên danh sách

oKhai báo Hệ số mới, Hệ số cũ với trường hợp khoản lương được nâng tính theo hệ số, Tỷ lệ cũ, Tỷ lệ mới với trường hợp khoản lương được nâng tính theo Tỷ lệ.

oXác định truy lĩnh lương Từ tháng mấy Đến tháng mấy.

oBấm <<Đồng ý>>, chương trình hiển thị màn hình kết quả tính lương truy lĩnh.

Truylinh_ct4

 

oXác định truy lĩnh lương Từ tháng mấy Đến tháng mấy.

oBấm <<Cất>>, để lưu lại kết quả tính truy lĩnh lương

oTrường hợp nhận báo cáo kết quả nâng lương hoặc kết quả nâng lương bằng file Excel, thực hiện nhập khẩu trực tiếp danh sách cán bộ được nâng lương vào phần mềm.