Thông tin bổ sung (Giấy rút vốn đầu tư - công văn 17848)

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Nghiệp vụ > Phân hệ Kho bạc > Rút dự toán >

Thông tin bổ sung (Giấy rút vốn đầu tư - công văn 17848)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Bổ sung các thông tin để in Giấy rút vốn đầu tư (công văn 17848/BTC-TCT) mà trên chứng từ nhập liệu chưa có.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

- NSD mở 1 trong các loại chứng từ: Rút dự toán tiền mặt, Rút dự toán tiền gửi, Rút dự toán chuyển khoản, Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ

- Tích chọn image1148, chọn Giấy rút vốn đầu tư (công văn 17848/BTC-TCT) hoặc chọn Tùy chọn in\Giấy rút vốn đầu tư (công văn 17848/BTC-TCT) sau đó nhấn nút <<Thực hiện>>, chương trình hiển thị hộp thoại sau:

Bosung_17848_01

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Nguồn vốn

Thông tin Nguồn vốn ... hiển thị trên mẫu

Kế hoạch năm

Thông tin Kế hoạch năm ... hiển thị trên mẫu

Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số

Thông tin Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số ... hiển thị trên mẫu

Ngày Giấy đề nghị thanh toán

Thông tin về Ngày Giấy đề nghị thanh toán ... hiển thị trên mẫu

Mã số thuế

Thông tin Mã số thuế ... hiển thị trên mẫu

Thuế GTGT

Số liệu cột Thuế GTGT (chú ý tỷ lệ này áp dụng cho tất cả các dòng chứng từ có trong chứng từ nhập liệu), ngầm định sẵn là 2%

Mã nội dung kinh tế

Thông tin Mã nội dung kinh tế ... hiển thị trên mẫu, ngầm định sẵn là 1701

Mã chương

Thông tin Mã chương ... hiển thị trên mẫu

Cơ quan quản lý thu

Thông tin Cơ quan quản lý thi ... hiển thị trên mẫu

KBNN hạch toán khoản thu

Thông tin KBNN hạch toán khoản thu ... hiển thị trên mẫu

Đồng ý

Đồng ý với những thông tin bổ sung đã nhập

Hủy bỏ

Ngừng việc nhập liệu tại form thông tin bổ sung

-   Nhập các thông tin trên hộp thoại Thông tin bổ sung: Nguồn vốn, Kế hoạch năm, ...

-   Nhấn nút <<Đồng ý>> để in Giấy rút vốn đầu tư (công văn 17848) với những thông tin vừa nhập.


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.