Chuyển kho nội bộ

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Vật tư hàng hóa >

Chuyển kho nội bộ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi có nhu cầu chuyển kho tôi phải làm gì?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oKhi phát sinh nhu cầu vận chuyển vật tư hàng hóa giữa các kho nội bộ trong đơn vị, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

oCăn cứ vào tình hình tồn kho của các mặt hàng trong kho, thủ trưởng sẽ có lệnh điều chuyển hàng giữa các kho

oKế toán kho lập Phiếu chuyển kho

oSau khi phiếu chuyển kho được thủ trưởng đơn vị ký duyệt, thủ kho xuất kho hàng hoá và ghi sổ kho

oBộ phận chịu trách nhiệm vận chuyển nhận hàng chuyển tới kho cần nhập hàng

oThủ kho nhận hàng thực hiện nhận hàng vào kho, và ghi sổ kho

oCăn cứ vào phiếu chuyển kho đã có đầy đủ chữ ký của kho nhập hàng và kho xuất hàng, kế toán ghi sổ chi tiết vật tu

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oKhi chuyển kho thì tổng giá trị vật tư, hàng hóa không đổi, nhưng số chi tiết trên từng kho thay đổi. Cụ thể như sau

Ghi tăng vật tư ở kho nhận hàng: Nợ TK 152 - chi tiết kho nhận hàng

Ghi giảm vật tư ở kho xuất hàng: Có TK 152 - chi tiết kho xuất hàng

hmtoggle_plus0Ví dụ

oNgày 15/06/2015 đơn vị quyết định chuyển kho bông băng y tế từ kho vật tư xuống kho của khoa răng hàm mặt, Số lượng: 10.000 túi.

Hướng dẫn chuyển kho

                 Xem phim hướng dẫn

                 

                 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oVào menu Nghiệp vụ\Vật tư, hàng hóa\Chuyển kho

R22-XK05

 

oSau khi chọn chuyển kho chương trình hiển thị màn hình chi tiết

ck

 

oAnh chị chọn Vật tư hàng hóa cần thực hiện chuyển kho

oChọn chuyển từ kho nào. VD: Chuyển từ kho vật tư (KVT)

oChọn chuyển đến kho nào. VD: Kho khoa Răng hàm mặt (RHM)

oKhai báo số lượng chuyển kho

oĐơn giá xuất kho: Anh chị không cần nhập, chương trình sẽ tự động tính theo phương pháp tính giá mà anh/chị khai báo khi tạo mới dữ liệu. Đơn giá chuyển kho chính là đơn giá xuất kho của vật tư hàng hóa đó tại kho chuyển đi, và đồng thời là đơn giá nhập kho của kho chuyển đến.

oSau đó anh chị nhấn <Cất> để lưu chứng từ

oTại đây anh chị có thể in được Chứng từ kế toán, Phiếu chuyển kho.

oAnh chị có thể xem hướng dẫn cách tính giá xuất kho Tại đây.

Lên đầu trang