Điều chỉnh tồn kho

Navigation:  Hướng dẫn tác nghiệp > Vật tư hàng hóa >

Điều chỉnh tồn kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Khi kiểm kê phát hiện thừa thiếu vật tư tồn kho tôi phải làm gì?

hmtoggle_plus1Mô tả nghiệp vụ

oKhi có yêu cầu kiểm kê kho, quy trình thực hiện tại đơn vị như sau:

oThành lập ban kiểm kê gồm: kế toán, thủ kho, thủ trưởng đơn vị

oBan kiểm kê thực hiện kiểm kê hàng hóa thực tế trong từng kho, đối chiếu số dư thực tế kiểm kê với sổ kế toán kho

oNếu có chênh lệch thì tiến hành tìm nguyên nhân xử lý

oTrưởng ban kiểm kê sẽ đưa ra quyết định xử lý

oCăn cứ và quyết định xử lý, kế toán thực hiện lập phiếu nhập kho, hoặc phiếu xuất kho. Đồng thời, hạch toán bút toán chênh lệch thừa, thiếu hàng hóa so với sổ kế toán.

oTrường hợp tìm được nguyên nhân và yêu cầu bồi thường thì hạch toán phải thu hoặc phải trả cho đối tượng phải bồi thường. Trường hợp chưa tìm được nguyên nhân thì hạch toán vào phải thu khác hoặc phải trả khác

hmtoggle_plus1Định khoản kế toán

oTrường hợp phát hiện thừa khi kiểm kê

Nợ TK 152, 153, 155

    Có TK 3318

oTrường hợp phát hiện thiếu khi kiểm kê

Nợ TK 3118

    Có TK 152, 153, 155

hmtoggle_plus0Ví dụ

oNgày 31/12/2015 đơn vị thực hiện kiểm kê vật tư hàng hóa phát hiện số bông băng bị tăng so với sổ sách là 10 hộp không rõ nguyên nhân. Ban kiểm kê quyết định điều chỉnh tồn kho tăng số lượng 10 cho khớp với thực tế, không ghi tăng giá trị tồn kho

Hướng dẫn xử lý khi kiểm kê phát hiện thừa thiếu.

                 Xem phim hướng dẫn

                 

                 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

oVào phân hệ Vật tư, hàng hóa, chọn Điều chỉnh tồn kho

R22-DChinh

 

oSau khi chọn điều chỉnh tồn kho chương trình hiển thị màn hình chi tiết

Anh chị nhập ngày kiểm kê, số chứng từ, diễn giải, tài khoản điều chỉnh tăng là 3318.

Ở phần chi tiết, anh chị chọn mã vật tư cần điều chỉnh, kho, tài khoản kho.

Phần mềm sẽ tự động hiển thị số lượng tồn, giá trị tồn. Anh chị cần nhập số lượng kiểm kê thực tế. Theo ví dụ trên, đơn vị không thực hiện điều chỉnh giá trị, nên anh chị chỉ cần nhập vào cột Số lượng kiểm kê. Trường hợp đơn vị có điều chỉnh cả giá trị, anh chị tích vào ô Điều chỉnh giá trị, để nhập thêm số liệu vào cột Giá trị kiểm kê.

Sau khi nhập số lượng kiểm kê, giá trị kiểm kê, phần mềm tự động tính phần số lượng chênh lệch và giá trị chênh lệch để hạch toán.

DCTK_1

 

oCó 2 trường hợp điều chỉnh: điều chỉnh tăng hoặc điều chỉnh giảm.

Nếu điều chỉnh tăng thì tài khoản điều chỉnh tăng là tài khoản 331 - tài khoản phải trả

Nếu điều chỉnh giảm thì tài khoản điều chỉnh giảm là tài khoản 311 - tài khoản phải thu

oAnh chị kiểm tra lại chứng từ và nhấn <Cất> để lưu chứng từ

oTại đây anh chị có thể in phiếu nhập kho (nếu điều chỉnh tăng), phiếu xuất kho (nếu điều chỉnh giảm)

oSau khi cất chứng từ điều chỉnh, căn cứ thực tế điều chỉnh tăng hoặc giảm, anh chị chọn Lập PN hoặc Lập PX để phần mềm tự động sinh chứng từ nhập kho, xuất kho từ điều chỉnh, tương ứng với các dòng ở cột Xử lý là "Nhập kho" sẽ sinh phiếu nhập, "Xuất kho" sẽ sinh phiếu xuất.

         DCTK-2

oCác chứng từ điều chỉnh đã hoàn thành việc sinh chứng từ nhập, xuất thì trên giao diện xuất hiện biểu tượng "Đã xử lý chênh lệch". Đồng thời các tính năng Lập PN, Lập PX sẽ mặc định ẩn để đảm bảo chứng từ điều chỉnh không bị xử lý chênh lệch nhiều lần.

         DCTK3

oCác chứng từ nhập kho, xuất kho sinh ra từ điều chỉnh vẫn nằm trên giao diện Danh sách chứng từ nhập kho, xuất kho để người dùng có thể quản lý đồng bộ.

Lên đầu trang