Sửa phông chữ báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Màn hình báo cáo chi tiết >

Sửa phông chữ báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép sửa phông chữ của các thông tin hiển thị trên báo cáo, đồng thời căn lề cho báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình báo cáo, kích chuột vào biểu tượng image505 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image506

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Tiêu đề báo cáo

Sửa phông chữ của tiêu đề báo cáo, ví dụ: Sổ cái

Tiêu đề chi tiết

Sửa phông chữ của tiêu đề chi tiết, ví dụ: (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Tiêu đề cột

Sửa phông chữ của tiêu đề cột, ví dụ: Ngày, tháng ghi sổ; Chứng từ; Diễn giải; Số tiền;…

Phần kiểu chữ

Sửa phông chữ của toàn bộ thông tin thuộc kiểu chữ trên nội dung báo cáo

Phần kiểu số

Sửa phông chữ của toàn bộ thông tin thuộc kiểu số trên nội dung báo cáo

Phần tổng cộng

Sửa phông chữ của các thông tin tổng cộng

Ngày tháng

Sửa phông chữ của ngày, tháng, năm hiển thị trên báo cáo

Chức danh

Sửa phông chữ của thông tin về chức danh trên báo cáo

(Ký, họ tên)

Sửa phông chữ của phần thông tin ký, họ tên trên báo cáo

Họ và tên

Sửa phông chữ của họ và tên người ký trên báo cáo

Lề trên (cm)

Xác định khoảng cách lề trên của báo cáo

Lề dưới (cm)

Xác định khoảng cách lề dưới của báo cáo

Lấy lại mặc định

Lấy lại mẫu định dạng phông chữ và căn lề mặc định của hệ thống

Đồng ý

Thực hiện đổi theo phông chữ mới

Hủy bỏ

Không thực hiện đổi phông chữ

-       Để sửa phông chữ của phần thông tin nào, nhấn nút image507 bên phải của ô thông tin đó, xuất hiện hộp hội thoại Font.

-       Trên hộp hội thoại Font, NSD thiết lập kiểu phông chữ mới rồi nhấn nút <<OK>>.

-       Nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện đổi theo phông chữ mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.