Truy vấn ngược

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Màn hình báo cáo chi tiết >

Truy vấn ngược

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Truy vấn ngược là Nghiệp vụ đáp ứng cho phép NSD quay ngược trở lại các chứng từ ngay từ màn hình của các sổ sách báo cáo như Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi kho bạc,… Từ đó, NSD có thể thêm, sửa, xóa,… các chứng từ và cập nhật nội dung mới vào sổ sách báo cáo mà không cần đóng sổ sách báo cáo đó.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Ví dụ: Mở Sổ quỹ tiền mặt TK 1111 như hình sau:

image508

-       Kích chuột vào số hiệu chứng từ (phần thông tin màu xanh của nội dung báo cáo) để xem hoặc chỉnh sửa chứng từ nào đó ngay tại màn hình báo cáo. Ví dụ: PT00002, màn hình chi tiết của chứng từ sẽ hiện ra như hình sau:

image509

-       Tại màn hình chứng từ vừa mở ra, NSD có thể thực hiện tất cả các Nghiệp vụ đáp ứng của chứng từ hiện thời như: Thêm, Sửa, Xóa, Nạp, In,…

-       Sau khi thao tác với chứng từ, nhấn vào biểu tượng image510 trên thanh công cụ để đóng chứng từ. Sau đó tại màn hình báo cáo, thực hiện Nghiệp vụ đáp ứng Nạp để cập nhật thay đổi của chứng từ vào báo cáo đó.

Xem thêm

Nạp dữ liệu báo cáo

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.