Sửa mẫu báo cáo

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Tệp > Báo cáo > Màn hình báo cáo chi tiết >

Sửa mẫu báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Cho phép sửa mẫu báo cáo.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình báo cáo, kích chuột vào biểu tượng Sửa báo cáo image501 trên thanh công cụ, xuất hiện màn hình sau:

image502

-       Sửa các thông tin cần thiết trên báo cáo.

-       Kích chuột vào biểu tượng image503 trên thanh công cụ để lưu lại mẫu báo cáo đã sửa.

-       Chọn menu File\Exit designer hoặc chọn biểu tượng image504 để thoát khỏi màn hình trên.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.