Thêm mới Chương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Chương >

Thêm mới Chương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Thêm cho phép NSD thêm mới chương ngân sách để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Chương ngân sách, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image589

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã chương

Mã số của chương ngân sách (bắt buộc nhập)

Tên chương

Tên của chương ngân sách (bắt buộc nhập)

Được sử dụng

Tùy chọn có hiển thị chương hiện thời trong danh sách chọn Chương của màn hình chứng từ chi tiết và tham số của các báo cáo hay không (Thông tin này được tự động tích chọn khi NSD thêm mới Chương)

Cất

Lưu chương ngân sách mới

Hủy bỏ

Không lưu chương ngân sách mới

-       Nhập Mã chương, Tên chương vào các ô nhập liệu tương ứng.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu chương ngân sách mới.

Xem thêm

Nhân bản Chương

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.