Nhân bản Chương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Chương >

Nhân bản Chương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một chương ngân sách có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với chương ngân sách khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn chương ngân sách cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Chương với tất cả thông tin của chương ngân sách gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho chương ngân sách mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu chương ngân sách mới.

Xem thêm

Thêm mới Chương

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.