Thêm mới Loại khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Loại khoản >

Thêm mới Loại khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Thêm cho phép NSD thêm mới Loại khoản để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Loại khoản, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image591

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã loại khoản

Mã số của Loại khoản (bắt buộc nhập)

Thuộc loại

Xác định Loại khoản tổng hợp

Tên loại khoản

Tên của Loại khoản (bắt buộc nhập)

Được sử dụng

Tùy chọn có hiển thị Loại khoản hiện thời trong danh sách chọn Loại khoản của màn hình chứng từ chi tiết và tham số của các báo cáo hay không (Thông tin này được tự động tích chọn khi NSD thêm mới Loại khoản)

Cất

Lưu Loại khoản mới

Hủy bỏ

Không lưu Loại khoản mới

-       Nhập Mã loại khoản, Tên loại khoản và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Loại khoản mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.