Sửa Loại khoản

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Loại khoản >

Sửa Loại khoản

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về Loại khoản cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Loại khoản cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image556 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Loại khoản, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

Xem thêm

Thêm mới Loại khoản

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.