Thêm mới Nhóm mục

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Nhóm mục >

Thêm mới Nhóm mục

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Thêm cho phép NSD thêm mới nhóm mục để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Nhóm mục, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image594

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã nhóm mục

Mã của nhóm mục (bắt buộc nhập)

Tên nhóm mục

Tên của nhóm mục (bắt buộc nhập)

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi nhóm mục

Cất

Lưu nhóm mục mới

Hủy bỏ

Không lưu nhóm mục mới

-       Nhập Mã nhóm mục, Tên nhóm mục vào các ô nhập liệu tương ứng.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu nhóm mục mới.

Xem thêm

Nhân bản Nhóm mục

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.