Thêm mới Tính chất nguồn kinh phí

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Mục lục ngân sách > Tính chất nguồn kinh phí >

Thêm mới Tính chất nguồn kinh phí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Nghiệp vụ đáp ứng Thêm cho phép NSD thêm mới tính chất nguồn kinh phí để phục vụ cho việc khai báo Nguồn kinh phí.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Tính chất nguồn kinh phí, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chọn biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image582

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Mã tính chất

Mã tính chất nguồn kinh phí (bắt buộc nhập)

Tên tính chất

Tên của tính chất nguồn kinh phí (bắt buộc nhập)

Cất

Lưu tính chất nguồn kinh phí mới

Hủy bỏ

Không lưu tính chất nguồn kinh phí mới

-       Nhập Mã tính chất và Tên tính chất nguồn kinh phí.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu tính chất nguồn kinh phí mới.

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.