Loại vật tư, hàng hóa

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục >

Loại vật tư, hàng hóa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Cho phép NSD thiết lập các Loại vật tư, hàng hóa khác nhau để tiện cho công tác quản lý vật tư, hàng hóa của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Vào menu Danh mục\Vật tư, Hàng hóa, xuất hiện màn hình với cây Loại vật tư, hàng hóa bên trái. NSD có thể thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa, nạpin Loại vật tư, hàng hóa bằng cách kích chuột phải và chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ ra.

image619

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.