Thêm mới Khách hàng, nhà cung cấp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Khách hàng, nhà cung cấp >

Thêm mới Khách hàng, nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Thêm cho phép NSD thêm mới Khách hàng, nhà cung cấp để sử dụng trong quá trình hạch toán của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Khách hàng, nhà cung cấp, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

themdnkhachhang

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

Thông tin chung

Các thông tin cơ bản về khách hàng, nhà cung cấp

Mã KH, NCC

Mã của khách hàng, nhà cung cấp (bắt buộc nhập)

Tên KH, NCC

Tên của khách hàng, nhà cung cấp (bắt buộc nhập)

Địa chỉ

Địa chỉ của khách hàng, nhà cung cấp

Tên ngân hàng

Tên ngân hàng nơi khách hàng, nhà cung cấp mở tài khoản

TK ngân hàng

Số tài khoản ngân hàng nơi khách hàng, nhà cung cấp mở tài khoản

Mã ĐVQHNS

Mã đơn vị quan hệ ngân sách của khách hàng, nhà cung cấp

Loại KH, NCC

Xác định loại cho khách hàng, nhà cung cấp hiện thời

Điện thoại

Số điện thoại của khách hàng, nhà cung cấp

Fax

Số fax của khách hàng, nhà cung cấp

Là cá nhân

Tích chọn để xác định khách hàng, nhà cung cấp hiện thời là cá nhân. Khi tích chọn ô này, một số thông tin tại phần Thông tin chung sẽ được sao chép xuống ô tương ứng tại phần Thông tin người liên hệ, ví dụ: Tên KH, NCC được sao chép xuống ô Người liên hệ.

Thông tin người liên hệ

Thông tin về người liên hệ của khách hàng, nhà cung cấp

Người liên hệ

Tên của người liên hệ

Giới tính

Xác định giới tính của người liên hệ là nam hay nữ

Chức danh

Chức vụ của người liên hệ

Điện thoại CQ

Số điện thoại cơ quan của người liên hệ

Điện thoại NR

Số điện thoại nhà riêng của người liên hệ

Mobile

Số điện thoại di động của người liên hệ

Email

Địa chỉ thư điện tử của người liên hệ

Số CMND

Số chứng minh nhân dân của người liên hệ

Ngày cấp CMND

Ngày cấp CMND của người liên hệ

Nơi cấp

Nơi cấp CMND của người liên hệ

Địa chỉ

Địa chỉ của người liên hệ

Thông tin khác

Các thông tin khác cần theo dõi về khách hàng, nhà cung cấp

Mã địa bàn

Mã địa bàn của khách hàng, nhà cung cấp

Mã số thuế

Mã số thuế của khách hàng, nhà cung cấp

Website

Website của khách hàng, nhà cung cấp

Diễn giải

Thông tin chi tiết về khách hàng, nhà cung cấp

Ngừng theo dõi

Tạm ngừng theo dõi khách hàng, nhà cung cấp

Cất

Lưu khách hàng, nhà cung cấp mới

Hủy bỏ

Không lưu khách hàng, nhà cung cấp mới

-       Nhập Mã KH, NCC; Tên KH, NCC và các thông tin khác (nếu có).

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Khách hàng, nhà cung cấp mới.

Xem thêm

Nhân bản Khách hàng, nhà cung cấp

Danh sách loại khách hàng, nhà cung cấp

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.