Nhân bản Khách hàng, nhà cung cấp

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Khách hàng, nhà cung cấp >

Nhân bản Khách hàng, nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Nhân bản cho phép NSD thêm mới nhanh một Khách hàng, nhà cung cấp có nhiều đặc điểm, thông tin tương tự với Khách hàng, nhà cung cấp khác đã tồn tại trong hệ thống.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Khách hàng, nhà cung cấp cần nhân bản.

-       Kích chuột phải chọn “Nhân bản”, xuất hiện hộp hội thoại Thêm mới Khách hàng, nhà cung cấp với tất cả thông tin của Khách hàng, nhà cung cấp gốc.

-       Cập nhật các thông tin cho Khách hàng, nhà cung cấp mới.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu Khách hàng, nhà cung cấp mới.

Xem thêm

Thêm mới Khách hàng, nhà cung cấp

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.