Sửa Ngạch lương

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Lương cán bộ > Ngạch lương >

Sửa Ngạch lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Sửa thông tin về Ngạch lương cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện

-       Chọn Ngạch lương cần sửa trong danh sách.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image556 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Ngạch lương, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

Xem thêm

Thêm mới Ngạch lương

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.