Sửa Loại quỹ

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Loại quỹ >

Sửa Loại quỹ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Chức năng

Chức năng Sửa cho phép sửa thông tin chi tiết về các loại quỹ.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Chọn Loại quỹ cần sửa.

-       Kích chuột phải chọn “Sửa”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E, hoặc kích chuột vào biểu tượng image556 trên thanh công cụ.

-       Trên hộp hội thoại Sửa Loại quỹ, sửa đổi các thông tin mong muốn.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại các thông tin mới sửa đổi.

Xem thêm

Thêm mới Loại quỹ

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.