Thêm mới Dự án

Navigation:  Tra cứu tính năng của sản phẩm > Menu Danh mục > Chương trình mục tiêu, Dự án >

Thêm mới Dự án

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

MISA Mimosa.NET 2014

 

Nghiệp vụ đáp ứng

Khai báo các Dự án mà đơn vị thực hiện bao gồm cả dự án thuộc và không thuộc chương trình mục tiêu.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

-       Tại màn hình danh sách Chương trình mục tiêu, Dự án, kích chuột phải chọn “Thêm”, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+N, hoặc kích chuột vào biểu tượng image554 trên thanh công cụ, xuất hiện hộp hội thoại:

image643

Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại

-       Nhập Mã dự án, Tên dự án.

-Đánh dấu Theo dõi theo hoạt động, Khoản chi nếu muốn theo dõi dự án theo Hoạt động, Khoản chi, thực hiện đánh dấu

-       Tích chọn “Theo dõi theo Hoạt động, Khoản chi” nếu muốn theo dõi dự án chi tiết theo hoạt động, khoản chi. Khi đó ngoài trang Thông tin chung, NSD cần nhập thông tin vào trang Khoản chi.

-Khai báo các thông tin của Dự án tại trang Thông tin chung. Chọn Chương trình mục tiêu nếu Dự án thuộc chương trình mục tiêu.
-Khai báo danh sách các khoản chi của dự án tại trang Khoản chi.

-       Nhấn nút <<Cất>> để lưu dự án mới.

Xem thêm

Thêm Dự án

Thêm Công trình/ Hạng mục Công trình

 


Copyright © 2011 MISA JSC. All rights reserved.